Sjekk dine resultater:
telefon+47 534 03 120konvoluttpostmottak@slab.no
logo
Natalia Natalia Hansen
Dagleg leiar

Tlf: 975 17 240
Epost: nataliia@slab.no

Malin Malin Brady
Laborant / IT-ansvarleg

Tlf: 900 83 198
Epost: malin@slab.no
Patrycja Patrycja M. S. Drønen
Laboratorieingeniør

Epost: patrycja@slab.no
Bjarte Bjarte Serigstad
Laboratorieingeniør (Kjemi)

Tlf: 986 82 338
Epost: bjarte@slab.no
Torbjørn Torbjørn Midtun
Laboratorieingeniør (Kjemi)

Epost: torbjorn@slab.no
Justa Justa Sirvaityte
Kvalitetsleiar

Epost: justa@slab.no