Sjekk dine resultater:
telefon+47 534 03 120konvoluttpostmottak@slab.no
logo

SLab AS søkjer ny

DAGLEG LEIAR

SLab AS er eit privat analyselaboratorium som utfører akkrediterte mikrobiologiske og kjemiske analysar for m.a. kundar innan akvakulturnæringa, vassverk og industriverksemder. Selskapet har 6 tilsette og held til i nye, moderne lokale med analyselaboratorium på Heiane Vest på Stord.

Noverande dagleg leiar flyttar til anna del av landet, og Slab søker no etter ny Dagleg leiar.

Den daglege leiaren har det administrative ansvaret for laboratoriet, er kundekontakt og leveranseansvarleg, og planlegg den daglege drifta av laboratoriet saman med kvalitetsleiar. Søkjaren bør ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, må ha god og sjølvstendig gjennomføringsevne og kunne stå på når det trengs. Ein må vere budd på eit tidvis hektisk arbeid, ved å leie ei bedrift som leverer tenester som ferskvare.

Vi ynskjer fortrinnsvis ein person med høgskuleutdanning innan kjemi / biologi, men det er og viktig at den daglege leiaren har god økonomi- og forretningsforståing. Stillinga er tillagt personal- og administrativt ansvar og den daglege leiaren må kunna utvikla og utnytta det potensialet som ligg i marknaden for slike tenester i regionen. Erfaring med laboratoriearbeid og / eller akvakultur vil vere verdifullt.

Søkjaren må ha førarkort klasse B. Bedrifta kan tilby ordna lønns- og pensjonsforhold, og dyktige og engasjerte kollegaer.

For nærare opplysningar kontakt dagleg leiar Natalia Hansen, tlf. 975 17 240 / styremedlem Joar Øygard, tlf. 905 39 923. Send kort søknad med CV/referansar via e-post innan 07. April 2019 til Natalia Hansen: nataliia@slab.no