Sjekk dine resultater:
telefon+47 534 03 120konvoluttpostmottak@slab.no
logo

SLab AS er eit laboratorium med historikk heilt tilbake til 1980, den aksjeselskapsforma vi har i dag, stammar frå 01.01.2004.

Vi har bygd selskapet opp slik at vi dekkar den analysetrongen som finst i lokalmiljøet rundt oss. Sunnhordland er eit av dei viktigaste akvakulturområda i landet, og det er difor naturleg at vi har bygd opp ei ekspertise rundt dette fagområdet.

Eit anna viktig fagfelt for SLab er analysetenester knytta til kontroll av drikkevatn. SLab kontrollerer drikkevatnet til ei rekkje kommunale og private vassverk i Sunnhordland og på Haugalandet.

Kort serviceerklæring:

○ Integritet
○ Kvalitet
○ Me er til for deg og kundane dine
○ Me leitar etter betringspotensiale
○ Våre feil skal fram på bordet
○ Rett pris