Sjekk dine resultater:
telefon+47 534 03 120konvoluttpostmottak@slab.no
logo

Næringsmiddelverksemder har strenge krav frå Mattilsynet relatert til produksjon og kontroll av næringsmidler. SLab tilbyr akkrediterte testar knytt til både overvaking av produksjonsmiljø og produktprøvar.

Me har ei rekkje kundar innan fiskeforedling, osteproduksjon og produksjon av kjøttprodukter.