Sjekk dine resultater:
telefon+47 534 03 120konvoluttpostmottak@slab.no
logo

SLab har opp gjennom åra hatt mange oppdrag frå industrien i regionen og har erfaring og kunnskap innan dei fleste problemstillingar som industrien vert stilt over for. Det kan vera alt frå kontroll av drikkevatn, sjekk av oljeutskiljarar, kontroll av reinseanlegg , klorering av boligmodular, kontroll av jordkvalitet og mykje anna.