Sjekk dine resultater:
telefon+47 534 03 120konvoluttpostmottak@slab.no
logo

For å kunna starta analysen så raskt så mulig og ikkje minst unngå feil ved registrering ønskjer me at du fyller ut eit følgjeskriv og leverer den sammen med prøven.

På høyre side vil du finne forskjellige følgjeskriv som du kan bruke.

Er det noko du undrar på så ikkje nøl med å ta kontakt, me kan hjelpa deg med kva analysar du treng!