Sjekk dine resultater:
telefon+47 534 03 120konvoluttpostmottak@slab.no
logo

SLab tilbyr ei rekkje tenester til kundar innan Akvakultur. Selskapet kontrollerer både produkt og miljø for fiskeslakteri og foredlingsbedrifter i regionen.

Me tilbyr resistenstesting av lakselus og luseteljing i oppdrettsanlegg.

Andre viktige områder er testar knytt til reinsing av produksjonsvatn og kontroll av avlaupsprøvar i henhold til utsleppsløyve.

SLab tilbyr rådgiving innan fagfeltet, og prøver å løysa utfordringar som kundane måtte støyte på.