Sjekk dine resultater:
telefon+47 534 03 120konvoluttpostmottak@slab.no
logo

 


akkrediteringslogo

SLab AS er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025(2005) for dei fleste analysane vi utfører. SLab AS har akkrediteringsnummer TEST 187.

Verksemda får revisjonsbesøk kvart år av Norsk Akkreditering som ser til at vår organisasjon og analyseverksemd er etter krava i standarden og etter interne krav.
Akkrediteringsstatus vert forstått og anerkjent internasjonalt.


Her er vårt akkrediteringsbevis